Нүүр хуудас

Шинэ автомашин

Тоёота автомашины загварын жагсаалт

Санхүүжилт, зээлийн тооцоолуур

Танд санал болгох санхүүжилтийн бүтээгдэхүүн

Туршилтын жолоодлого

Сонирхсон автомашинаа жолоодож үзээрэй

Сэлбэг, засвар үйлчилгээ

Тоёота чанарын заавар үйлчилгээ, оригинал сэлбэг

ШИНЭ АВТОМАШИН

Land Cruiser 300

Эхлэх үнэ: 188.1 сая ₮

Land Cruiser 70

Эхлэх үнэ: 119.9 сая ₮

Land Cruiser Prado

Эхлэх үнэ: 131.6 сая ₮

Эхлэх үнэ: 116.2 сая ₮

RAV4

Эхлэх үнэ: 110.5 сая ₮

Hilux

Эхлэх үнэ: 145.3 сая ₮

HiAce

Эхлэх үнэ: 119 сая ₮

Эхлэх үнэ: 156.4 сая ₮

* Автомашины загвар, зэрэглэл , тоноглол зэргээс хамаарч үнэ ялгаатай байх ба эдийн засгийн нөхцөл байдлаас хамаарч өөрчлөгдөх магадлалтай. Тухайн үеийн үнийг борлуулалтын зөвлөхтэй холбогдож тодруулна уу.

ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН БАТАЛГАА БУЮУ WARRANTY
“3 ЖИЛ ТӨГС ИТГЭЛ”

Бид борлуулж буй бүх загварын шинэ автомашиндаа 100,000км эсвэл 3 жилийн үйлдвэрлэгчийн баталгаа өгнө

ОНЦГОЙ САНАЛУУД

Танд дэлгэрэнгүй мэдээлэл хэрэгтэй байна уу?

Та өөрийн холбоо барих мэдээллээ үлдээнэ үү. Бид эргээд холбоо барья.

Homepage form
Ашиглалтын нөхцөл
Веб сайт ашиглалтын нөхцөл нь (Цаашид ‘Ашиглалтын нөхцөл’ гэх) хэрэглэгчийн энэхүү сайтын ашиглалтын хэм хэмжээг зохицуулах ба энэхүү сайтыг хэрэглэснээр та энд дурдагдсан “Ашиглалтын нөхцөл”-ийг бүрэн уншиж танилцан, хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдоно.

Веб сайт эзэмшигчийн зөвшөөрлийн дагуу ашиглах
Энэхүү веб сайтын нэр болон бусад нийтлэл, хэрэгсэл нь Веб сайт эзэмшигчийн оюуны өмч бөгөөд Веб сайт эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр дараах нөхцөлөөр ашиглахыг хориглоно.

  • Солих – Дахин нийтлэх, олон нийтэд түгээх /холбогдох линк, холбоосыг нийтлэх, олон нийтийн сүлжээ сошиал медиад түгээх хамаарахгүй/
  • Зарах, давхар лиценз авах,
  • Засварлах, өөрчлөх,
  • Орчуулах, хуулбарлах

Хориглосон нөхцөлүүд
Веб сайтын хэвийн үйл ажиллагааг доголдуулах, гэмтээх болон бусад хууль, журмыг зөрчих сэдлээр энэхүү веб сайтыг ашиглахыг хориглоно. Веб сайтаас автомат програм болон систем ашиглан дата цуглуулах, хандалт хийхийг хориглоно.

Хэрэглэгчийн хүлээх хариуцлага
Хэрэглэгч “Ашиглалтын нөхцөл”-ийг зөрчсөн тохиолдолд энэхүү веб сайтад хандах эрхийг хаах, Веб сайт эзэмшигч шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд холбогдох хуулийн байгууллагад хандах, бий болсон хохирлыг барагдуулах хүртэл арга хэмжээ авах эрхтэй байна.

Бусад
Энэхүү “Ашиглалтын нөхцөл” нь өөрчлөгдөх боломжтой ба өөрчлөгдсөн цагаас эхлэн хүчинтэй мөрдөгдөнө. Та энэхүү веб сайтыг зөв, хуулийн дагуу ашиглахын тулд “Ашиглалтын нөхцөл” шинэчлэгдсэн эсэхийг тогтмол шалгаж, танилцаж байна уу.

ЗАХИАЛГЫН ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ

Pre-order form
Ашиглалтын нөхцөл
Веб сайт ашиглалтын нөхцөл нь (Цаашид ‘Ашиглалтын нөхцөл’ гэх) хэрэглэгчийн энэхүү сайтын ашиглалтын хэм хэмжээг зохицуулах ба энэхүү сайтыг хэрэглэснээр та энд дурдагдсан “Ашиглалтын нөхцөл”-ийг бүрэн уншиж танилцан, хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдоно.

Веб сайт эзэмшигчийн зөвшөөрлийн дагуу ашиглах
Энэхүү веб сайтын нэр болон бусад нийтлэл, хэрэгсэл нь Веб сайт эзэмшигчийн оюуны өмч бөгөөд Веб сайт эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр дараах нөхцөлөөр ашиглахыг хориглоно.

  • Солих – Дахин нийтлэх, олон нийтэд түгээх /холбогдох линк, холбоосыг нийтлэх, олон нийтийн сүлжээ сошиал медиад түгээх хамаарахгүй/
  • Зарах, давхар лиценз авах,
  • Засварлах, өөрчлөх,
  • Орчуулах, хуулбарлах

Хориглосон нөхцөлүүд
Веб сайтын хэвийн үйл ажиллагааг доголдуулах, гэмтээх болон бусад хууль, журмыг зөрчих сэдлээр энэхүү веб сайтыг ашиглахыг хориглоно. Веб сайтаас автомат програм болон систем ашиглан дата цуглуулах, хандалт хийхийг хориглоно.

Хэрэглэгчийн хүлээх хариуцлага
Хэрэглэгч “Ашиглалтын нөхцөл”-ийг зөрчсөн тохиолдолд энэхүү веб сайтад хандах эрхийг хаах, Веб сайт эзэмшигч шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд холбогдох хуулийн байгууллагад хандах, бий болсон хохирлыг барагдуулах хүртэл арга хэмжээ авах эрхтэй байна.

Бусад
Энэхүү “Ашиглалтын нөхцөл” нь өөрчлөгдөх боломжтой ба өөрчлөгдсөн цагаас эхлэн хүчинтэй мөрдөгдөнө. Та энэхүү веб сайтыг зөв, хуулийн дагуу ашиглахын тулд “Ашиглалтын нөхцөл” шинэчлэгдсэн эсэхийг тогтмол шалгаж, танилцаж байна уу.